خرک کابل کشی خود ایستا Cable Stand

خرک کابل کشی خود ایستا Cable Stand

دستگاهی است که قرقره کابل در ابتدای خط یا کانال قرار دارد را می تواند بلند کرده و به ارتفاع مورد نظر ببرد و کابل را از قرقره باز کند و قرقره هایی را با ابعاد ۸۵ در ۱۲۵ و ۲۲۰ در ۱۲۵ و تا وزن دو و نیم تون بلند کند و اگر آن را تقویت نمود تا وزن ۵ تن را حمل کند ویژگی این دستگاه این است که هر پای آن مانند چرخ دستی به راحتی قابل حمل می باشد.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.