خرک و فنر کابل کشی (مخابراتی)

پارسیان یراق شبکه توزیع کننده

خرک و فنر کابل کشی مخابراتی

با کیفیت عالی در ایران می باشد. خرک و فنر کابل کشی (مخابراتی) ابزاری برای کشیدن کاپ از داخل کانال تونل یا لوله های برق.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.